Đồ vật thông minh, ứng dụng thông minh, trí thông minh nhân tạo, thực tế ảo và tương tác thực tế là những xu hướng công nghệ trong năm 2017.

infographic-xu-huong-cong-nghe-trong-nam-2017

Theo: Thanh Trà (Vietnam+)