Browsing: Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019 dự kiến được tổ chức vào quý IV năm 2019 tại Hà Nội.

Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Chương trình đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam lần thứ IV (CSI 2019)” và lấy chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp là Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI). Bộ Chỉ số CSI được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường, vừ

Xem thêm [+]