Browsing: Hoạt động

hoạt động hiệp hội, hoạt động hội viên, hỏi đáp

Lên eBay bán hàng qua Mỹ

Một bộ xương ếch được bán từ VN qua Mỹ với giá 24 USD, sáu tờ tiền âm phủ rao bán hôm trước, hôm sau có người ở Phần lan mua với giá 11 USD. Đó là chuyện mua bán trên eBay của người Việt sau khi ebay VN đưa vào thử nghiệm dịch vụ bán hàng xuyên biên giới trên mạng.

Xem thêm [+]