Danh sách hội viên cá nhân

Họ và tên
: Nguyễn Ngọc Bình Phương
Đơn vị công tác
: Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Điện thoại
: 0933106090
Họ và tên
: Trần Thị Thuỳ Linh
Đơn vị công tác
: Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Điện thoại
: 0934441448
Họ và tên
: Nguyễn Thúy Hằng
Đơn vị công tác
: Viện đào tạo quốc tế ISB, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh (isb.edu.vn)
Điện thoại
: 0918388676
Họ và tên
: Nguyễn Quang Trung
Đơn vị công tác
: Trường Đại học Mở Tp.HCM
Điện thoại
: 08. 3930 1974
Họ và tên
: Nguyễn Tiến Minh
Đơn vị công tác
: Giảng viên - Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế -Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại
: 0973 599998
Họ và tên
: Lê Hoành Sử
Đơn vị công tác
: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Điện thoại
: 0909 511 660
Email
Họ và tên
: Nguyễn Anh Tuấn
Đơn vị công tác
: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Điện thoại
: 0976 743 814
Họ và tên
: Nguyễn Xuân Thủy
Đơn vị công tác
: Viễn thông Thừa Thiên Huế
Điện thoại
: 0913425306
Họ và tên
: Trần Đức Trí
Đơn vị công tác
: Đại học Kinh tế Huế
Điện thoại
: 0905349009
Họ và tên
: Trần Văn Huynh
Đơn vị công tác
: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại & Sản Xuất Đông An
Điện thoại
: 0934990283
Next