Họ và tên : Lê Hoành Sử
Điện thoại : 0909 511 660
Đơn vị công tác : Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM
Email : sulh@uel.edu.vn