Browsing: Tài liệu trong nước

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đã có tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2009. Ngoài ra, thiên tai, lũ lụt xảy ra trên nhiều vùng trong cả nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ phát triển kinh tế và đời sống của một bộ phận người dân. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt nhằm ngăn chặn suy thoái, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Xem thêm [+]

Vietnam e-Commerce Report 2009

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download After 4 years’ implementation of the Master Plan on E-commerce Development for the 2006- 2010 period approved by the Prime Minister at Decision No. 222/2005/QD-TTg dated 15/09/2009(Decision 222), Vietnam e-commerce have substantially grown and gradually come into life, contributing to the nation’s overall development.

Xem thêm [+]

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2008

Ngay từ những năm đầu tiên của Thiên niên kỷ mới, thế giới đã chứng kiến tiến trình toàn cầu hóa diễn ra vô cùng nhanh chóng cùng với sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã nhận định trong thời đại toàn cầu hóa, thông tin là huyết mạch của các doanh nghiệp và của quốc gia.

Xem thêm [+]

Vietnam E-commerce Report 2008

Decision 222/2005/QD – TTg (Decision 222) by the Prime Minister dated 15 September 2005 on approving the Master Plan on E-commerce Development for the 2006 – 2010 Period is the first macro policy of the State with comprehensive measures, orientations and detailed action programs to promote nation-wide growth of e-commerce. This is the foundation for a wide range of activities related to e-commerce in the five-year period and helps to introduce e-commerce into social life through specific policies in economic and trade areas.

Xem thêm [+]

Vietnam E-commerce Report 2007

Decision 222/2005/QD – TTg (Decision 222) by the Prime Minister dated 15 September 2005 on approving the Master Plan on E-commerce Development for the 2006 – 2010 Period is the first macro policy of the State with comprehensive measures, orientations and detailed action programs to promote nation-wide growth of e-commerce. This is the foundation for a wide range of activities related to e-commerce in the five-year period and helps to introduce e-commerce into social life through specific policies in economic and trade areas.

Xem thêm [+]

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2007 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Báo cáo Thương mại điện tử 2007″ đưa ra cái nhìn toàn cảnh về môi trường vĩ mô cho TMĐT cũng như tình hình ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp. Những cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO, những kết quả sau hai năm triển khai Luật Giao dịch điện tử, sự phát triển vượt bậc của hạ tầng thanh toán và các mô hình ứng dụng TMĐT điển hình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Xem thêm [+]

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2006 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Năm 2006 là năm mở đầu một giai đoạn mới của thương mại điện tử Việt Nam, đánh dấu việc thương mại điện tử đã chính thức được pháp luật thừa nhận và bắt đầu phát triển mạnh mẽ trên tất cả mọi khía cạnh.

Xem thêm [+]

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2004

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2004 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Một trong những kết quả quan trọng nhất của Báo cáo này là đã ước tính được tổng số website của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã đạt tới con số 17.500 vào cuối năm 2004. Đây là con số đầy ấn tượng và phản ánh trung thực hạ tầng viễn thông và Internet tại Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong năm 2004 so với năm 2003

Xem thêm [+]