Tác giả : Cục TMĐT và CNTT

Năm xuất bản : 16-04-2014

Định dạng : PDF

Download

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam là một ấn phẩm thường niên, cung cấp cho người đọc bức tranh toàn cảnh về Thương mại điện tử trong năm 2013: từ những thay đổi về chính sách pháp lý, cũng như thực trạng phát triển và ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp và người dân. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường hình thành và phát triển của thương mại điện tử Việt Nam.