Browsing: thỏa thuận hợp tác

Tổ chức Traffic International tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với VECOM

Ngày 01 tháng 04 năm 2016 tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Tổ chức Traffic International tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận Hợp tác, các hoạt động này gắn liền với trách nhiệm xã hội: “Giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác thông qua thay đổi hành vi”.

Xem thêm [+]