Browsing: Nghị định 52/2013/NĐ-CP

Mời tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP lần 2

VECOM tiếp tục phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) tổ chức hai Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP lần 2 tại Tp. Hồ Chí Minh (20/11) và Hà Nội (26/11).

Xem thêm [+]