Browsing: Kế hoạch công tác năm 2014

Kế hoạch công tác năm 2015

Năm 2015 có nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển thương mại điện tử trong nước. Nền kinh tế trong nước đã bước sang giai đoạn hồi phục, hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử được nâng cao, môi trường chính sách vĩ mô

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2014

Trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II được thông qua tại Đại hội toàn thể lần II ngày 26/5/2011, tình hình thực hiện Kế hoạch công tác các năm 2011, 2012 và 2013, Ban chấp hành đã đưa ra kế hoạch công tác 2014 của Hiệp hội.

Xem thêm [+]