Browsing: kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Hoạt động hợp tác quốc tế của VECOM ưu tiên tới các thị trường trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
Năm 2016 hợp tác với các đơn vị như Cục Thương mại điện tử, Thương vụ Pháp tại Việt Nam… tổ chức giao lưu, kết nối cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam với Nhật Bản, Cộng hòa Pháp…

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2015

Năm 2015 có nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển thương mại điện tử trong nước. Nền kinh tế trong nước đã bước sang giai đoạn hồi phục, hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử được nâng cao, môi trường chính sách vĩ mô

Xem thêm [+]