Logo 1

Địa chỉ : P2006, 57A Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 02437722728
Website : http://vnptmedia.vn
Email : vnptmedia@vnpt.vn
Ngày thành lập : 08/05/2015
Ngày gia nhập : 01/11/2019

 

GIỚI THIỆU CÔNG TYVNPT-Media được thành lập Theo quyết định số 89/QĐ-VNPT-HĐTV_TCCB ngày 08/05/2015 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh dịch vụ truyền thông đa phuơng tiện, dịch vụ Giá trị gia tăng và Công nghệ Thông tin với 04 Công Ty trực thuộc: Công ty Phát triển Dịc vụ Truyền hình, Côgn ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông, Công ty Phát triển Dịch vụ Giá rị gia tăng và Công ty Phát triển Phần mềm và một Trung Tâm Dịch vụ Tài chính số (Fintech)
Vào ngày 06/07/2017, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thành toán số 41/GP-NHNN cho VNPT-Media. Theo đó, VNPT-Media được phép cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán gồm:
– Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử
– Dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ
– Dịch vụ Ví điện tử
Tính đến ngày 30/09/2019, VNPT đã có khoảng 300.000 khách hàng sử dụng ví điện tử, xử lý được gần 2 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 330 tỷ đồng và gần 2 triệu giao dịch thu hộ, chi hộ với tổng giá trị đạt hơn1,5 tỷ đồng.
Hưởng ứng chủ trương của Nhà nước về việc đẩy mạnh haotj động thanh toán không dùng tiền mặt như được đề cập tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012, trong thời gian qua, VNPT-Media đã ậo trung vào việc triển khia các dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng địa chúng nhằm cung cấp nền tảng hõ trợ khách hàng tốt nhất trong bối cành thị trường thương mại điện tử cần có các công cụ hỗ trợ thanh toán như cổng thanh toán, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chị hộ và ví điện tử