Logo 1

Họ và Tên : Nguyễn Ngọc Bình Phương
Đơn vị công tác : Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Điện thoại : 0933106090
Email : nnbphuong@hcmut.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bình Phương là giảng viên Khoa quản lý công nghiệp trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM mong muốn được giao lưu và chung tay với cộng đồng thương mại, marketing Việt Nam; đồng thời học hỏi từ các Hội viên trong Hiệp hội nhằm đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của nền Thương mại điện tử Việt Nam