Browsing: Kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 vừa qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ III lần thứ 6 tại Đà Nẵng, tại Hội nghị VECOM đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019 và thông qua Kế hoạch công tác năm 2020.
Kế hoạch công tác 2020 xây dựng theo Phương hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tình hình triển khai hoạt động các năm 2016 – 2019 và thực tiễn phát triển thương mại điện tử.

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác 2019

Kế hoạch này xây dựng theo Phương hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tình hình triển khai hoạt động các năm 2016 – 2018 và thực tiễn phát triển thương mại điện tử. Theo đánh giá của Hiệp hội, năm 2018 thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2018

 [Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017] Nằm trong chuỗi những hoạt động chung của VECOM, cuộc họp Ban chấp hành thường niên được tổ chức hàng năm để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và xây dựng, góp ý và bổ sung hoàn thiện cho kế hoạch hoạt động năm 2018.

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Hoạt động hợp tác quốc tế của VECOM ưu tiên tới các thị trường trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
Năm 2016 hợp tác với các đơn vị như Cục Thương mại điện tử, Thương vụ Pháp tại Việt Nam… tổ chức giao lưu, kết nối cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam với Nhật Bản, Cộng hòa Pháp…

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2015

Năm 2015 có nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển thương mại điện tử trong nước. Nền kinh tế trong nước đã bước sang giai đoạn hồi phục, hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử được nâng cao, môi trường chính sách vĩ mô

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác năm 2014

Trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II được thông qua tại Đại hội toàn thể lần II ngày 26/5/2011, tình hình thực hiện Kế hoạch công tác các năm 2011, 2012 và 2013, Ban chấp hành đã đưa ra kế hoạch công tác 2014 của Hiệp hội.

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác 2013

Trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II được thông qua tại Đại hội toàn thể lần II ngày 26/5/2011, tình hình thực hiện Kế hoạch công tác các năm 2011 và 2012, Ban chấp hành đã đưa ra kế hoạch công tác 2013 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Xem thêm [+]

Kế hoạch công tác 2012

Việc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 của VECOM dựa trên Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II được thông qua tại Đại hội toàn thể lần II ngày 26/5/2011, tình hình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 và thực tế nguồn lực của Hiệp  hội.

Xem thêm [+]