Browsing: Hợp tác

Tập đoàn phần mềm Epicor tìm kiếm cơ hội hợp tác với VECOM

Trong tháng 1/2014 vừa qua, Văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã có buổi làm việc với Tập đoàn phần mềm Epicor để trao đổi và tìm cơ hội hợp tác giữa Epicor với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các hội viên của Hiệp hội nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới để hỗ trợ tốt hơn các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Xem thêm [+]

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Phát triển thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 9 năm 2011, Hội nghị triển khai Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Phát triển thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh giữa Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm [+]

Thỏa thuận hợp tác phát triển TMĐT tại Đà Nẵng

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa VECOM với Sở Công Thương Đà Nẵng và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương (VECITA), ngày 1 tháng 7 năm 2011 ba đơn vị này đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Hợp tác Phát triển thương mại điện tử tại Đà Nẵng.

Xem thêm [+]