Điều khoản

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam ( VECOM ) cám ơn bạn đã sử dụng website vecom.vn (gọi tắt là website) và đề nghị bạn đọc kỹ các điều kiện sau:

Trách nhiệm

Website cố gắng đáp ứng tới mức cao nhất nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, VECOM không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm về các sai sót của thông tin cũng như mọi hậu quả xảy ra do việc sử dụng thông tin tại website này.

Website này cũng cung cấp địa chỉ của nhiều tổ chức hay liên kết tới nhiều trang tin điện tử (website) khác. VECOM không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.

Thương hiệu

Logo, tên gọi gắn với website này là của VECOM, khi sử dụng chúng phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VECOM.

Bản quyền

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ website này với điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của website, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử vecom.vn”

Thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân: website này có thể thu thập một số dữ liệu liên quan tới việc truy cập của người sử dụng như thời gian, địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited) mà không có sự báo trước nào. Khi có sự chấp thuận trước của người sử dụng, website có thể thu thập một số thông tin cá nhân như địa chỉ email, tên, nghề nghiệp.

Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích quan hệ giữa VECOM và cá nhân cung cấp thông tin. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân thu thập được và dữ liệu cá nhân sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.

VECOM bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không có sự báo trước cho người sử dụng.