[Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội] Thực hiện Thông báo số 552/TB-UBND ngày 13/6/2017 của UBND Thành phố về kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về công tác thông tin, truyền thông phục vụ Hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, với mong muốn tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT, thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố.

Để Chương trình đạt hiệu quả cao, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp về ứng dụng và phát triển CNTT, thu hút đầu tư, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước ngày 05/7/2017.

cover 1

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.37366621; Email: pcntt_sotttt@hanoi.gov.vn .

 Tải phiếu thông tin đề xuất, kiến nghị tại đây.

Theo Sở TTTT Hà Nội