Browsing: Work Plan vecom

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Hoạt động hợp tác quốc tế của VECOM ưu tiên tới các thị trường trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
Năm 2016 hợp tác với các đơn vị như Cục Thương mại điện tử, Thương vụ Pháp tại Việt Nam… tổ chức giao lưu, kết nối cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam với Nhật Bản, Cộng hòa Pháp…

Xem thêm [+]