Browsing: Thị trường du lịch trực tuyến Việt Nam thu hút Agoda

Thị trường du lịch trực tuyến Việt Nam thu hút Agoda

Ông Greg Wong nhấn mạnh Agoda trước hết là một công ty công nghệ với lợi thế có dữ liệu lớn (big data) từ các khách hàng của mình, Agoda có thể phân tích toàn diện hành vi du khách và cung cấp hiệu quả nhiều dịch vụ giá trị gia tăng. Vì vậy Agoda có thể chia sẻ dữ liệu của mình với chính phủ Việt Nam.

Xem thêm [+]