Browsing: Sắp diễn ra Hội thảo ” Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”

Sắp diễn ra Hội thảo ” Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai Đề án phát triển việc thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 – 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hiệp hộiThương mại điện tửViệt Nam(VECOM), Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức chương trình Ngày không tiền mặt.

Xem thêm [+]