Browsing: Kết thúc Ngày du lịch trực tuyến 2019

Xu hướng tất yếu của du lịch trực tuyến

 Ngày 26/06/2019 tại Hà Nội,  Ngày Du lịch trực tuyến – Vietnam Online Tourism Day 2019 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp và đồng tổ chức với Hiệp hội Du lịch (VITA) đã diễn ra tốt đẹp với sự góp mặt của các sở ban ngành du lịch, các công ty, tổ chức liên quan.

Xem thêm [+]