Browsing: Các vấn đề chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số Việt Nam

Hội thảo các vấn đề chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số Việt Nam

Phát biều khai mạc, Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng được định hình bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn dắt bởi những thay đổi sâu sắc về công nghệ và số hóa, có tác động sâu sắc đến thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

Xem thêm [+]