Logo 1

Họ và Tên : Trần Thị Thuỳ Linh
Đơn vị công tác : Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Điện thoại : 0934 441 448
Email : thuylinhpmt@gmail.com

Bà Trần Thị Thuỳ Linh mong muốn được giao lưu và chung tay với cộng đồng thương mại, marketing Việt Nam; đồng thời học hỏi từ các Hội viên trong Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Bà là Thư ký Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đồng thời là Giám Đốc Công ty TNHH Công Nghệ Song Tín