Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Flemington, số 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.1,  TP. HCM.
Điện thoại : 028 39620215
Website : https://www.blockchainlabs.asia/
Email vietanh@blockchainlabs.asia
Ngày thành lập : 24/11/2015
Ngày gia nhập : 03/5/2018

    Infinity Blockchain Labs (IBL) is the leading technology R&D company in Asia focusing on RegTech, intermediary and incubation services for deploying Blockchain technology. Our headquarter is located in Vietnam – one of the leading IT markets in the region with the corporate vision which centers around blockchain research, development and application. We partner with regulators and industry leaders in various sectors based on open innovation model to take advantage of our partners’ insights and expertise and come up with feasible and innovative solutions to existing businesses.

     Infinity Blockchain Labs (IBL) là công ty nghiên cứu và phát triển hàng đầu ở Châu Á tập trung vào các dịch vụ RegTech (công nghệ pháp lý), dịch vụ trung gian và vườn ươm để triển khai công nghệ Blockchain. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Việt Nam – một trong những thị trường CNTT hàng đầu trong khu vực, tầm nhìn của công ty là tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trên nền tảng blockchain. Chúng tôi hợp tác với các nhà quản lý và lãnh đạo đầu ngành trong các lĩnh vực khác nhau để cùng nhau sáng tạo dựa trên những hiểu biết và chuyên môn của các đối tác, từ đó đưa ra các giải pháp có tính khả thi cho các mô hình kinh doanh hiện tại.

     We have been relentlessly developing blockchain-empowered products and services to inspire and empower people through unrivalled, unprecedented yet accessible solutions to everyday life. Also IBL the leader of Blockchain ecosystem in Vietnam and the region through profound and large scale community activities, education and training.

    Chúng tôi đã không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ được hỗ trợ bởi blockchain để truyền cảm hứng cho mọi người thông qua các giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống thường ngày. IBL cũng là đơn vị tiên phong trong việc gây dựng hệ sinh thái Blockchain ở Việt Nam và khu vực thông qua các hoạt động cộng đồng, giáo dục và đào tạo một cách bài bản.