Địa chỉ : Tầng 5, số 2a Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại : 0246.254.4315
Website : http://vmcg.vn
Email : office@vmcg.vn
Ngày thành lập : 26/07/2017
Ngày gia nhập : 28/03/2018

Với hơn một thập kỷ hoạt động đầu tư và nghiên cứu chiều sâu về đổi mới sáng tạo (innovation) và nền tảng công nghệ (platform), VMCG (Venture Management Consulting Group) là tập đoàn quản lý và đầu tư vào các lĩnh vực năng động như marketing, membership, branding và cả giáo dục…, đặc biệt là vào các công ty khởi nghiệp có ứng dụng công nghệ làm cốt lõi hoặc làm đòn bẩy cho các mô hình kinh doanh tăng trưởng đột phá.

VMCG tự hào là một trong những tổ chức năng động nhất đang góp phần xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam với những đóng góp đáng kể trong VPSF (Vietnam Private Sector Forum – Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam), VMI (Vietnam Mentor Initiative – Sáng kiến tập hợp các Tổ chức Cố vấn Khởi nghiệp Việt Nam), iAngel (Vietnam Angel Investor Network – Mạng lưới Nhà đầu tư Thiên thần Việt Nam), VIoTA (Liên minh IoT Việt Nam), FAVSN (French Alumni Vietnam Startup Network – Mạng lưới Khởi nghiệp Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp), chủ trì chuỗi workshop M&F quen thuộc hàng tháng dành cho startup và doanh nhân (Mentors & Founders Series) …

VMCG là đơn vị đảm nhiệm Community Builder Village tại TECH FEST 2017. Tại sự kiện này, VMCG tìm kiếm các kết nối đầu tư cùng các cơ hội hợp tác giao thương với các tổ chức và công ty trong nước cũng như quốc tế.

Introduction

With more than a decade of investment and deep research into innovation and platform, VMCG (Venture Management Consulting Group) is a management and investment regarding many dynamic fields such as: Marketing, Membership, Branding, Education and especially start-ups that use technology as the core or leverage for breakthrough business models.

VMCG is proud to be one of the most active organizations contributing to community and ecosystem building of Vietnam’s start-up industry with significant contributions in VPSF (Vietnam Private Sector Forum), VMI (Vietnam Mentor Initiative), iAngel (Vietnam Angel Investor Network), VIoTA (IoT Vietnam Alliance), FAVSN (French Alumni Vietnam Startup Network) and launching the monthly M & F workshop series for startups and entrepreneurs (Mentors & Founders Series).